You need to enable JavaScript to run this app.

Ana içeriğe geç

Forum Sitemizde KVKK Uygulaması

Administrator
Forum Sitemizde KVKK Uygulaması
Forum sitemizde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği ve gizliliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, forum sitemizi ziyaret ettiğinizde veya üye olduğunuzda, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği, saklandığı, korunduğu ve aktarıldığı hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi

Forum sitemize üye olmak için, kullanıcı adı, e-posta adresi, şifre gibi bilgileri girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler, forum sitemizdeki hesabınızı oluşturmak, size hizmet sunmak, iletişim kurmak, güvenliği sağlamak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, forum sitemize giriş yaptığınızda, IP adresiniz, tarayıcı tipiniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar gibi bilgiler de otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu bilgiler, forum sitemizin işleyişini, performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek, istatistiksel analiz yapmak, reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütmek için kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, forum sitemizin sunucularında, güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin kaybolması, çalınması, değiştirilmesi, yetkisiz erişime veya kullanıma maruz kalması gibi risklere karşı, teknik ve idari önlemler almaktayız. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için, şifreleme, güvenlik duvarı, antivirüs, yedekleme gibi yöntemler kullanmaktayız. Kişisel verilerinizin saklanma süresi, forum sitemizdeki üyeliğiniz devam ettiği sürece veya yasal zorunluluklar gereği saklanması gereken süre kadar olacaktır. Kişisel verilerinizin saklanma süresi dolduğunda veya üyeliğinizi iptal ettiğinizde, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, forum sitemizin iş ortakları, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, reklam verenleri, yasal merciler veya diğer üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Ancak, yasal bir zorunluluk, mahkeme kararı, idari emir veya resmi talep söz konusu olduğunda, kişisel verileriniz ilgili kurum veya kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarılması durumunda, aktarılan kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak korunması ve işlenmesi için gerekli tedbirleri alacağız.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
-KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için, forum sitemizdeki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Talebinizi değerlendirecek ve en kısa sürede size geri dönüş yapacağız.
İşin Doğrusu Youtube Kanalı